Division of Career Services

和碩聯合科技-越南人才招募 Tuyển dụng nhân viên Việt Nam từ Liên hợp khoa học kĩ thuật Pegatron

和碩聯合科技-越南人才招募 Tuyển dụng nhân viên Việt Nam từ Liên hợp khoa học kĩ thuật Pegatron

Ø 填寫履歷
1. 官網線上填寫履歷:http://registration.pegatroncorp.com/QCampusRecruitingViet.…

2.104填寫履歷Thông tin tuyển dung:https://reurl.cc/ZOvWoa

3. 將履歷寄至pegatronhr@pegatroncorp.com
Vui lòng quét mã vạch trên DM hoặc truy cập trực tiếp vào liên kết trên DM để nhập thông tin cá nhân, hoặc có thể gửi thông tin cá nhân vào địa chỉ email pegatronhr@pegatroncorp.com